| Apie | Žurnalas | Archyvas | Mokslo įdomybės | Paieška |

2002 m. Nr. 3 turinys

· Sistemų integracija - operatyvesnės ir lankstesnės paslaugos vartotojams

Optinis ryšys
· Puslaidininkiniai lazeriai - lemtingo lūžio metas
· Difrakcinė MEMS technologija siūlo naują platformą optiniams tinklams
· Žinutės
· Šviesa virsta skysčiu

· Ieškant tinkamiausiojo paskutinei myliai sprendimo
· Žinutės
· Prastas sandėris
· Konvergencija lusto lygmeniu

Mobilusis ryšys
· Nepriimtina mobiliojo ryšio tinklų pusė
· Visų ryšio standartų mobilusis telefonas
· Žinutės
· Išjunkite telefoną, kitaip jį išjungsime mes patys
· Riksmai orbitoje
· Pasišnekėti - nebrangu, siųsti žinutę - dar pigiau

Tendencijos
· Naujų technologijų įdiegimo Rytų ir Vidurio Europos šalyse problemos
· Rinka jau pradeda atsigauti
· Keturi mobiliosios telefonijos vystymosi scenarijai

Internetas
· Internetinė telefonija sukels revoliuciją
· Kibernetiniai parazitai
· Žinutės

Elektronika
· Geros aušinimo sistemos be kompromisų nesukursi
· Žinutės
· Grojanti striukė
· Nanotechnologijos imasi mokslo grandai
· Trijų pagrindinių spalvų jutikliai perteikia kontrastingesnį vaizdą
· Nauji veidai programuojamos logikos sektoriuje
· Nuo Turingo iki šių dienų
· Kvantiniai supersmegenys
· Kol kas "kiečiausias" tranzistorius
· Popieriaus ir rašiklio sugrįžimas

Sistemų integracija - operatyvesnės ir lankstesnės paslaugos vartotojams

   Šiuolaikiniame telekomunikacijų pasaulyje daugelis sistemų atlieka tik tam tikras siauro profilio funkcijas. Šių sistemų integracija į jau egzistuojančius darinius leidžia išvengti papildomų investicijų bei daro vartotojams teikiamas paslaugas lankstesnėmis. Tokios siauro profilio, funkcinės sistemos pavyzdžiu galėtų būti Interaktyvių Balso Pranešimų Sistema (angl. IVR - Interactive Voice Response). Ši sistema yra naudojama sudarant įvairius balsinius pranešimus. Specifiniai balsiniai pranešimai gali būti perduodami paslaugų vartotojui pagal tam tikrus jį atitinkančius požymius ar jo veiksmus.

    Lietuvos telekomas, diegdamas Nacionalinį numeracijos planą (NNP) vartotojų informavimui apie su tuo susijusius pasikeitimus taip pat naudoja IVR sistemą. Ši sistema yra integruota į Lietuvos telekomo IN platformą (IN - Intelligent Network - inteligentiškasis tinklas), todėl buvo įmanoma lanksčiai ir operatyviai informuoti vartotojus apie visus numeracijos pasikeitimus. Ir IVR, ir IN buvo naudotasi nacionaline SS7 signalizacijos sistema.

   Reikia pabrėžti, kad integruojant skirtingas sistemas yra labai svarbu turėti visiškai suderintus signalizacijos protokolus. Lietuvos telekomunikacijų tinkle, kuris dar nėra visiškai skaitmeninis,turi būti naudojama nacionalinė SS7 signalizacija. Analoginių stočių sąsaja su skaitmeninėmis Specifinius reikalavimus SS7 sistemai kelia sąsajos tarp analoginių ir skaitmeninių stočių. Lietuvos telekomo tinkle esančių analoginių stočių konstrukcijos yra labai įvairios, todėl analoginio ir skaitmeninio tinklo sąsajoje rasime virš 20 skirtingų signalizacijos sistemų. Tai 1 arba 2 bitų linijinė signalizacija, keli registrinės signalizacijos variantai, įvairių dažnių kombinacijos (MFP2, R2) ir dekadiniu būdu perduodama informacija. Tokia įvairovė kelia ypač didelius reikalavimus analoginio ir skaitmeninio tinklo sąsajos stotims. SS7 signalizacijos tinklas apjungia visas skaitmenines stotis, todėl nacionaliniame lygmenyje gali būti naudojami visiškai suderinti su nacionalinio tinklo ypatumais signalizacijos protokolai.

    IVR ir IN integravimas leidžia kokybiškai informuoti klientus apie numeracijos pasikeitimus. Vienu metu galiojant seniems ir naujiems abonentinių numerių ar tarpmiestinio ryšio kodams, abonentai, renkantys numerius senąja tvarka, yra informuojami apie tai, kad numeracija pasikeitė. Tokia informacija yra teikiama remiantis tam tikromis taisyklėmis, todėl, pavyzdžiui, galima abonentą, pakartotinai renkantį senuosius ryšio kodus, papildomai informuoti apie naująją numeracijos sistemą. Taip vartotojai ir gauna jiems vertingą informaciją, ir yra sujungiami su abonentu, kuriam skambina.

    Pasibaigus lygiagretaus senųjų ir naujųjų numerių galiojimo periodui, abonentams yra pateikiama visapusiška informacija apie numeracijos pasikeitimus. Ne tik nurodoma tai, kad pasikeitė abonento telefono numeris, bet naujasis numeris yra dar ir padiktuojamas bei yra paaiškinama kokia yra naujoji rinkimo tvarka. Skaitmeninių stočių bazėje įrašomų balsinių pranešimų panaudojimo galimybės nėra tokios lanksčios ir įvairiapusiškos. Taigi, IVR ir IN integracija Lietuvos telekomo tinkluose leidžia abonentams lengviau ir be problemų priimti būtinus numeracijos pasikeitimus.

     IVR sistema taip pat naudojama ir operatyviai informuojant klientus kai pasikeičia rinkimo tvarka arba atsiranda naujos paslaugos. Tam tikrais atvejais, ši sistema yra naudojama kartu su IN platforma. Tuo atveju IVR sistema veikia kaip balsinių pranešimų kaupiklis, valdomas pagal tam tikras, IN platformoje sukonfigūruotos logikos komandas. šios komandos pateikiamos atsižvelgiant į PSTN tinklo abonento skambučio parametrus ar veiksmus, o tai dar kartą parodo kiek svarbus yra visiškai suderinamų protokolų naudojimas. Nesuderinti protokolai neigiamai atsilieps PSTN tinklo veikai bei tam tikrų tinklo teikiamų paslaugų kokybei.

   Taigi per IN platformą į PSTN tinklą integruota IVR sistema sudarė galimybes teikti vartotojams daug operatyvesnę bei išsamesnę informaciją, negu tai buvo galima pasiekti komutavimo stočių bazės balsinių pranešimų pagalba. Ši informacija teikiama diegiant NNP ir pradedant teikti naujas paslaugas.

Rokas Jucys


El. p.: info@elektronika.lt