| Apie | Žurnalas | Archyvas | Mokslo įdomybės | Paieška |

2003 m. Nr. 1 turinys

· Reikalavimai telekomunikacinių tinklų sujungimui

Karinės technologijos
· Technologija prieš terorą
· Palydovų nukreipiami ginklai

· Terahercai - elektromagnetinių bangų spektro "plėšiniai"
· Kinija tampa nauju elektronikos milžinu
· Užjūrio investuotojai savo lustus gamina Kinijos įmonėse
· Žinutės

Internetas
· Šį kartą lengvai atsipirkta, o ateity?..
· Tinklas ateina į namus
· Žinutės
· Momentinių žinučių verslas
· Pokalbiai ir vaizdai randa kelią internete

Nanotechnologija
· Žinutės
· Nanoatmintinė
· Kompiuterius paspartins...mikrobai
· Nuostabus tranzistoriaus mažėjimo procesas
· Kur pažvelgsi, visur "nano"

Mobilusis ryšys
· Mobilieji telefonai, radarai ir žmogaus sveikata
· Žinutės
· Trečiosios kartos mobiliojo ryšio tinklai turės laukti savo valandos
· Kosminis turizmas

Elektronika
· Kaip kuriamas Intel mikroprocesorius
· Žinutės
· Klaviatūra ant bet ko
· Moderni antrinių žaliavų perdirbimo gamykla
· Paskutinis mados žodis - audeklu apvilkti pastatai
· Atminties prietaisų perspektyvos aiškėja

Optinis ryšys
· Žinutės
· Paskutinei ryšio linijos myliai - šviesolaidis
· "Kairiarankė" medžiaga sąveikauja su elektromagnetine spinduliuote
· Sujungti šviesa

Istorija
· Žmogus, pardavęs saulę

Mobilieji telefonai, radarai ir žmogaus sveikata

Paseno esamos elektromagnetinio spinduliavimo sanitarinės normos.

   Prieš dešimt metų buityje susidurdavom tik su vienu elektromagnetinio spinduliavimo šaltiniu, į aplinką skleidžiančiu bangas - su mikrobangų krosnele. Šiais laikais prie ausies pridėję laikome mobiliuosius telefonus, miestuose vaikštome šalia pagrindinių korinio ryšio stočių, prie diržų kabiname žinučių siuntimo prietaisus ir ieškus, net savo kompiuterius, mobiliuosius telefonus ir periferinę įrangą jungiame į įvairias belaidžio ryšio sistemas.

   Tačiau, nepaisydami nuolat tirštėjančio "radijo smogo", radijo ir mikrobangų poveikį vertiname vadovaudamiesi tais pačiais beviltiškai pasenusiais standartais bei normomis.

   Šie standartai rėmėsi daugelio tyrimų, atliktų pokario dešimtmečiais (turimas omeny Antrasis pasaulinis karas), rezultatais. Dalis šių tyrimų siekė nustatyti mažos galios spinduliuotės biologinį poveikį gyviesiems organizmams, kuris nesusijęs su šiluminiais efektais. Elektromagnetinio lauko teorija ir dešimtmečiais daromi eksperimentai įrodė, kad radijo ir mikrobangos gali veikti biologinių objektų ląsteles, nesukeldamos lokalinių audinių temperatūros pokyčių.

   Elektromagnetinės spinduliuotės poveikio žmogaus organizmui standartai, devintojo dešimtmečio pabaigoje suformuluoti Amerikos Nacionalinio standartų instituto, IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) ir kitų organizacijų, rėmėsi prielaida, kad nejonizuojančioji spinduliuotė gali veikti audinius tik dėl juose išsiskiriančios šilumos. Anot IEEE/ANSI C95.1-1991 standarto, kiekybiškai galima įvertinti elektromagnetinės spinduliuotės poveikį tik visam žmogaus kūnui, bet ne jo atskiriems organams ar kūno dalims, tarkim - galvai (kai šnekame mobiliuoju telefonu). Šiais standartais vadovaujamasi skaičiuojant didžiausias leistinas išsiskiriančios šilumos normas žmonėms, dirbantiems šalia elektromagnetinio spinduliavimo šaltinių, pvz., kareiviams bei jūreiviams, aptarnaujantiems radarus, ar technikams, prižiūrintiems pagrindines mobiliojo korinio ryšio stotis. Jų reikalavimų laikosi antenų bokštų projektuotojai, kad praeiviai būtų apsaugoti nuo perteklinio spinduliavimo poveikio.

   Kaip nejonizuojantysis spinduliavimas, radijo ir mikrobangos veikia žmogaus organizmą ir kokią įtaką daro jo sveikatai? Šis klausimas yra vienas sudėtingiausių ir prieštaringiausiai vertinamų biofizikos uždavinių. Trumpame straipsnyje neįmanoma padaryti šios plačios tyrimų srities apžvalgos, galima tik konstatuoti, jog moksliniai tyrimai rodo, kad ilgalaikis tam tikrų radijo bangų poveikis gali sukelti ląstelių ir molekulių veiklos bei struktūros sutrikimų. Išvados perša mintį, kad dabartiniai spinduliavimo standartai mūsų sveikatos tinkamai nesaugo.

   Atitinkama biofizikos sritis teigia, kad visi gyvieji organizmai sugeria ir išsklaido elektromagnetinio spinduliavimo energiją, nes mūsų kūno audiniuose ir skysčiuose yra daugybė jonų - nervų galūnėse, ląstelių branduoliuose, raumenyse ir t.t. Be to, dauguma mūsų kūno molekulių, įskaitant ir vandens, yra įelektrintos. Gerai žinoma, kad visos įelektrintos dalelės yra veikiamos elektrinių, o kai juda ir magnetinių elektromagnetinio lauko komponentų. Elektromagnetiniai laukai sukelia ląsteles ir molekules veikiančias mechanines jėgas.

   Taigi, elektromagnetiniai laukai gali priversti mūsų kūno molekules ir jonus judėti, keisti orientaciją ar pasiskirstymą. Jie gali keisti cheminių reakcijų greitį ir molekulių gebėjimą prasiskverbti pro ląstelės membraną. Be to, jei turime šaltinių, generuojančių stačiašlaičius elektromagnetinės energijos impulsus, dėl įelektrintų dalelių judėjimo patys audiniai gali pradėti spinduliuoti ir komplikuoti bei stiprinti spinduliavimo poveikį.

   Mokslininkai jau seniai ginčijasi dėl to, koks yra ryšys tarp molekulių bei ląstelių reakcijos į elektromagnetinę spinduliuotę ir žmogaus sveikatos. Tačiau dauguma ekspertų daugiausia dėmesio skiria vadinamajai smegenų kraujo užtvarai (blood-brain barrier). Šis fiziologinis apsaugos mechanizmas taip išrikiuoja smegenų kapiliarų ląsteles, kad į smegenis ir centrinę nervų sistemą nepatektų kenksmingų medžiagų. Ši užtvara greičiausiai ir reguliuoja jonų koncentraciją galvos smegenų audiniuose.

   Jonų bei molekulių judėjimas ir pokyčiai gali būti itin ryškūs, jei juos kelia galingi ir trumpi elektromagnetiniai impulsai. Šiuo požiūriu verta paminėti JAV oro pajėgų ankstyvojo aptikimo Pave Paws sistemos radarą Falmouthe (Masačusetso valstija). 1994 m. Brukso oro pajėgų bazės (San Antonijas, Teksaso valstija) mokslininkas Richardas Albanese paskelbė, kad trumpi elektromagnetiniai impulsai, kuriuos generuoja Pave Paws sistema ir panašūs fazuotosios gardelinės antenos radarai, gali sukelti audinių fizinius pažeidimus. Toks spinduliavimas buvo pavadintas pranašinguoju. Šiuo terminu pabrėžiama, kad gyvuosiuose audiniuose atsiranda ir antrinių impulsinio spinduliavimo poveikio padarinių. Pranašingasis spinduliavimas yra antrinis audinių žalojimo šaltinis, deja, esamuose spinduliavimo standartuose jis ignoruojamas.

   1994 m. R. Albanese rašė: "Kol nebus nuodugniai ištirtas pranašingasis audinių poveikio mechanizmas, kurį kelia elektromagnetiniai impulsai, autorius rekomenduoja naudoti nulinį pranašingųjų ir panašių impulsų galios lygį."

   Visai neseniai, 2002 m. birželyje, buvo paskelbti kitų tyrimų rezultatai, kurie visame pasaulyje sukėlė didelį atgarsį. Suomijos radiacijos ir branduolinės saugos komiteto darbuotojų grupė, vadovaujama Dariuszo Leszczynskio, paskelbė nustačiusi, kad mobiliojo telefono spinduliavimas veikia šimtų rūšių baltymus, laboratorijose išaugintus iš žmogaus kraujagyslių ląstelių. Nors D.Leszczynskis atsisakė pateikti šiuos rezultatus kaip įrodymą, jog elektromagnetinis mobiliųjų telefonų spinduliavimas gali kenkti žmogaus sveikatai, tačiau jis iškėlė hipotezę, kad dėl spinduliavimo gali pakisti vadinamojo streso baltymo hsp27 molekulė, kuri atidaro smegenų kraujo užtvaros "vartus" į smegenis, praleisdama kenksmingas medžiagas bei svetimkūnius.

   Pastaruosius rezultatus papildė Sietlo Vašingtono universiteto Bioinžinerijos departamento darbuotojo Henrio Lai tyrimai. H. Lai užfiksavo biologinį audinių poveikį, kurį sukelia mažesnis nei 0,001 W/kg sugerties lygis, o galios spektrinis tankis yra mikrovatas vienam bangos ilgio centimetrui. Šie spinduliavimo lygiai yra gerokai mažesni už tuos, kurie leistini pagal dabartinius standartus. Be to, nuo spinduliavimo poveikio sutrinka kalcio ištekėjimas iš ląstelių ir intensyvėja jų dalijimasis.

   Šiuo metu sukaupta užtenkamai eksperimentinės medžiagos, leidžiančios abejoti, ar pagrįstai parengti galiojantys standartai, kurie atsižvelgia vien į šiluminį elektromagnetinio spinduliavimo poveikį. Būtų neatsakinga toliau naudotis šiais standartais, kurie grįsti laboratorinių gyvūnų viso kūno poveikio vidurkiu, tuo labiau, kad audiniai žalojami daug anksčiau, nei ryškėja gyvūnų elgesio sutrikimo požymiai ir jie ima gaišti nuo šilumos poveikio.

   Kas toliau? Mes privalome keisti saugos standartus, atsižvelgdami į tyrimų rezultatus ir turimą informaciją. Telekomunikacijų verslas, kuriam siūlomos permainos galėtų būti skausmingos, visgi turėtų realiai vertinti padėtį. Profesionalų grupės, kaip IEEE standartų asociacija, privalo bendradarbiauti su JAV vyriausybe ir tarptautinėmis organizacijomis, kad ir toliau būtų tiriami ilgalaikiai, žemo galios lygio, neterminiai biologiniai audinių efektai. Jungtinių Valstijų Kongresas, priimdamas naujus ar keisdamas senus įstatymus, neturėtų nuolaidžiauti stambioms telekomunikacijų kompanijoms ir turėtų pripažinti, kad šie tyrimai yra neatidėliojami.

   Daugeliui mobilusis telefonas yra būtinybė. Šiais laikais korinio ryšio antenų bokštai dygsta palei greitkelius ir išsibarsto po mūsų gyvenvietes. Atgal kelio nėra. Bet visgi mes turime teisę tobulinti esamus standartus, kad jie apsaugotų mūsų sveikatą ir gerovę.


El. p.: info@elektronika.lt