Svarbiausieji šimtmečio išradimai

Įžanga

   Koks yra pats svarbiausias nueinančiojo šimtmečio išradimas? Atominė bomba, kompiuteris, genų technologija, o gal elektrinė gitara? Laukdami, kol kalendoriuje pasirodys skaičius 2000, papasakosime apie kelioliką reikšmingiausiųjų išradimų, nulėmusių mūsų amžiaus veidą.

   Savaime aišku, jog sąvokos "svarbiausias" ar "reikšmingiausias" pirmiausiai priklauso nuo išradimų vertinimo, kuris visuomet bus labai subjektyvus. Galbūt visa šio amžiaus technikos pažanga nublanksta prieš tokiais išradimais, kaip nuodingosios dujos, bombonešiai ar branduolinis ginklas pagrįsta masinio žmonių naikinimo technologijas? O gal pats reikšmingiausias yra tas išradimas, kuriam mes skiriame daugiausiai laiko - tuo atveju toks tikriausiai pasirodys besąs televizorius.

   Dalis istorikų linkę manyti, kad mūsų amžius išties prasidėjo tik 1914 m., kad laikas, trukęs iki Pirmojo pasaulinio karo tebuvo mieguisto 19 a. tęsinys. Moksle ir technikoje taip nebuvo. Būtent 1900 m. buvo padarytas atradimas, nulėmęs visą tolesnį jų vystymąsi. Tais metais Max Planckas suformulavo kvantų teorijos pagrindus. Tuomet vien dirbtine išmanyta konstrukcija teatrodžiusi teorija vėliau pasauliui davė tranzistorių, lazerį, branduolinę energetiką ir daug kitų įstabių naujovių.

   Paskutiniaisias 19 a. metais buvo įkurta ir pirmoji "šiuolaikinė" mokslinė laboratorija - Thomas Edisono "idėjų fabrikas" Menlo Parke. Nuo tol dauguma svarbiausių išradimų gimdavo būtent tokiuose gerai organizuotuose, daugelį įvairių sričių specialistų turinčiuose moksliniuose kolektyvuose.

   Dažnu atveju tikroji išradimo vertė paaiškėja tik praėjus nemažai laiko. Mūsų amžiaus veidą formavo reikšmingi 19 a. mokslo pasiekimai. Būtent dabar matome, kaip tranzistorių ir kitų puslaidininkinių prietaisų pagimdytos informacinės technologijos skverbiasi į vieną sritį po kitos. Daug kas mano, kad svarbiausias kitam amžiui paliekamas 20 a. mokslo kraitis yra biotechnologija.

   Per visas iki Naujųjų metų likusias savaites šiame tinklapyje pasirodys po vieną, mūsų nuomone svarbaus 20 a. išradimo aprašymą. Likite su mumis!

Pirmyn


Mokslo įdomybės