ACTS Service Machine

1999 m. Nr. 1 turinys

Šiame žurnalo "Ryšių technikos naujienos" numeryje skaitykite:

2000 m. problema
Viršelis Atrodytų, jog 2000 m. problemą išspręsti labai paprasta: reikia tik pakeisti visus dviem skaitmenimis pažymėtus metus keturiais skaitmenimis. Bet šis varginantis, nelauktas ir sudėtingas procesas užima daugiau laiko, negu jo išvis liko.

"Lietuvos telekomas" padeda KTU
Akcinė bendrovė Lietuvos telekomas ir Kauno technologijos universitetas jau keletą dešimtmečių bendradarbiauja ruošiant telekomunikacijų inžinierius. Naujai 1998 m. pasirašytoje organizacijų bendradarbiavimo sutartyje kiekviena šalių prisiėmė labai konkrečius įsipareigojimus, numatančius pagerinti specialistų rengimą. Plačiau

Optinis ryšys tarp palydovų
Jau ištisus dešimtmečius ryšių palydovai yra svarbi tolimojo ryšio tinklų dalis; vėlesniais metais jie buvo panaudoti tiesioginėms televizijos programų transliacijoms, o dabar ­ ir mobiliajam ryšiui su bet kuriuo Žemės rutulio tašku. Palydovų laukia dar viena užduotis ­ plačiajuosčiai globalūs tinklai, užtikrinantys iki 155 Mb/s greičio duomenų perdavimą. Pirmiausia čia bus panaudoti geostacionariose orbitose skriejantys palydovai GEO, o ateityje ir vis daugiau žemaorbičių palydovų LEO (Low Earth Orbit).


El. p.: info@elektronika.lt