Smūginės bangos prieš torpedas

   JAV Karinis laivynas ruošiasi savo laivuose įdiegti sistemą, kuri saugos juos nuo besiartinančių torpedų siųsdama galingas povandenines smūgines bangas.

   Laivuose bus 1 m skersmens matricos, sudarytos iš 360 transduserių - dideli plokšti garsiakalbiai - įtaisyti kiekvienoje laivo pusėje žemiau vaterlinijos. Laivo sonarui užfiksavus besiartinančią torpedą, matricos išspinduliuos akustinę smūginę bangą, kurios intensyvumas bus toks didelis, jog torpeda arba per anksti detonuos, arba bangos sukelta jėga suardys torpedos įrangą ir taip ją nukenksmins. Garsiakalbiai, toli gražu, ne įprastiniai: jie neturi membranos, vibruojančios garso dažniu, jų centre yra įtaisytas metalinis cilindras. Elektromagnetai labai dideliu greičiu stumteli cilindrą į išorę ir taip atsiranda smūginė banga. Jei reikia, matrica gali iššauti pakartotinai, tiek kartų, kiek prireiks. Kuomet visos šešios eilės, kiekvienoje po 60 cilindrų, iššauna vienu metu, jie sukuria labai galingą akustinį impulsą, galintį nukenksminti priešo torpedą.


Transduserių emituota garso banga gali nukenksminti priešo torpedą.

   Tikslios sistemos darbo charakteristikos yra slepiamos, bet yra aišku, kad garsiakalbiai turi būti kelis kartus didesni nei jų sukuriamos garso bangos ilgis, kitaip nebus įmanoma sukurti gerai sufokusuotų pluoštelių. Didesni garsiakalbiai leidžia sufokusuoti garso bangas į mažesnį plotą. Todėl matricos yra išties didelės. Jų sukuriamo pluoštelio sklidimo kryptis gali būti valdoma nežymiai keičiant prie atskirų cilindrų prijungiamų signalų fazes. Taigi sistema leidžia nusitaikyti į torpedas, atplaukiančias iš įvairių krypčių (žr.pav.).


Mokslo įdomybės