Abejonių dėl visuotinio atšilimo nebeliko

   Grupė britų mokslininkų paskelbė duomenis, kurie, jų manymu, vienareikšmiai rodo, kad visuotinis klimato atšilimas yra realybė. Jie palygino dviejų dirbtinių žemės palydovų, vieno buvusio orbitoje prieš 27 metus, o kito dabar, atliktų matavimų rezultatus ir nustatė, kad šiuo metu iš Žemės į kosmosą patenka žymiai mažiau spinduliuotės nei anksčiau.

   Daugelis ankstesnių visuotinio atšilimo tyrimų rėmėsi kompiuteriniais modeliais. Mokslininkai sako, kad naujieji duomenys nekelia abejonių dėl šiltnamio efekto egzistavimo.

   Grupė išnagrinėjo iš Žemės į kosmosą patenkančios ilgabangės spinduliuotės spektrus, leidžiančius išmatuoti planetą paliekančios šilumos kiekį ir pasakyti tai, kokios atmosferoje esančios dujos sąlygoja visuotinį atšilimą. Jie lygino dvi duomenų grupes. Viena buvo gauta japonų palydovui ADEOS 1997 m. matuojant šiltnamio efektą sukeliančių dujų įtaką spinduliuotės spektrams. Ankstyvesnieji duomenys buvo sukaupti 1970 m. naudojant JAV agentūros NASA palydovą "Nimbus".

   Mokslininkai aptiko skirtumus, leidžiančius tvirtinti, jog stipriai išaugo sugertis anglies dvideginio, metano ir ozono sugerties juostas atitinkančiose spektro srityse. Žurnale "Nature" paskelbti jų duomenys liudija, kad 1997 m. Žemę paliko mažiau spinduliuotės nei 1970 m. Tai reiškia, kad atmosferoje susikaupė daugiau šių dujų, sulaikančių saulės spinduliuojamą šilumą.

   Siekdama įsitikinti savo duomenų patikimumu grupė atliko kelis papildomus žingsnius, tame tarpe eliminavo galimą debesuotumo įtaką matavimų rezultatams. Jie naudojosi duomenimis, išmatuotais tuo pačiu metų laiku - nuo balandžio iki birželio, ir tuose pačiuose geografiniuose regionuose.


Mokslo įdomybės